Workcrafting van de grond tillen, begint met het inzichtelijk maken van talenten van medewerkers en het opmaken van rolbeschrijvingen. Deze kunnen bestaan naast functiebeschrijvingen. Een functieomschrijving behelst meerdere rollen die met de rolbeschrijvingen expliciet worden. In de rolbeschrijving wordt helder gemaakt welk talent en gedrag nodig is voor een succesvolle invulling van de rol. Klik hier voor een voorbeeld van een rolbeschrijving. Via interactieve workshops leren medewerkers te werken vanuit hun talenten in rollen die hen goed passen. Zo komen medewerkers voor tot een werkpakket dat past bij hun talenten en ambities en tegelijk bijdraagt aan de doelstellingen van de organisatie. Affiniteitenmetingen, talent-scouting  en talent-coaching kunnen helpen dit scherp te stellen. Teamcoaching kan teams helpen om vanuit rollen ‘agile’ te leren werken met elkaar.

Samengevat:

   • Ontdekken van talenten van medewerkers via workshops en werkboek ‘SHINE met jouw talent’
  • Opmaken rolbeschrijvingen voor de organisatie of delen daarvan
  • Workshops ‘Werken vanuit jouw talent’ om te leren werken vanuit rollen en te komen tot gewenste en passende werkpakketten
  • Optioneel: affiniteiten metingen en talent-coaching om eigen talenten in relatie tot geschikte rollen scherp te stellen
  • Optioneel: teamcoaching om als team ‘agile’ te leren werken vanuit rollen.