Workcrafting gaat verder dan jobcrafting. De bestaande functie met het bijbehorende takenpakket is het uitgangspunt bij jobcrafting. Het beperkt zich tot kleine aanpassingen in het takenpakket binnen de kaders van het functieprofiel. De kern van het werkpakket blijft hetzelfde en het functieprofiel blijft leidend. Workcrafting stelt het werken in rollen vanuit de talenten, behoeften en ambities van de medewerker centraal. Het gewenste werkpakket van de medewerker vormt bij workcrafting het uitgangspunt. Daarbij liggen in beginsel alle mogelijkheden open.

Samengevat:

  • Jobcrafting gaat uit van werken in functies, workcrafting van werken in rollen
  • Workcrafting stelt het gewenste werkpakket van de medewerker centraal
  • Het werkpakket per medewerker ligt daarbij niet vast, maar is flexibel