Work-crafting: werken vanuit talenten & rollen

Talenten van mensen centraal stellen in het werk. Dat is waar work-crafting om gaat. Veel bestaande organisaties kennen nog een functiehuis en worstelen met de beweging om meer vanuit talenten te werken. Door te werken volgens ‘agile’ principes met rollen krijgen medewerkers de kans hun talenten in te zetten. Door als organisatie ruimte te geven aan ‘work-crafting’ komt het werken vanuit rollen centraal te staan. Het gaat een stap verder dan ‘job-crafting’, baan-boetseren, waarbij kleine verschuivingen in het takenpakket worden aangebracht. ‘Work-crafting’ geeft medewerkers zelf de ruimte en verantwoordelijkheid om hun werkpakket samen te stellen en zo hun job te ‘shapen’. Op deze manier kunnen zij hun werk beter laten aansluiten op de eigen talenten, behoeftes en ambities.

 

 

Waarom work-crafting?

Mensen worden graag ingezet op sterktes en drijfveren en vinden het belangrijk om hun talent en drive in het werk kwijt te kunnen. Ze willen graag de ruimte om werk persoonlijk interessant en uitdagend te maken. Dat begint met het oppakken van interessante en uitdagende rollen. Het zorgt ervoor dat medewerkers bewust sturing gaan geven aan het eigen gedrag en verantwoordelijkheid nemen voor de eigen conditionering. Door het werken vanuit rollen steeds meer te stimuleren en te faciliteren, ontstaan organisaties met werkpakketten op maat, door medewerkers zelf gecreëerd rondom persoonlijke talenten, affiniteiten en ambities. Daarmee blijven medewerkers dichtbij de eigen passie en ambities en is hun betrokkenheid en productiviteit veelal hoog.